Log in

Playlist: Radiozilla

with rotating host Cameron on Sunday, April 29, 2018

Time Artist Song Title Album Label Year
2:06 pm
Ware wo Sutsuru Kyokou Hibiki kedo Uta Nariyameru Atarimae no Gareki no Naka de Ogya to Naita Watashi no Sekai
2:10 pm
Pinokko Trend Hawha 2018
2:14 pm
Koshimoto Yuika Bouryoku to Garasu to Kono koto, Tada Hitotsu 2017
2:16 pm
Zeno Kisei Single 2018
2:21 pm
Himitsu Note Okusuri Kasenshiki Rhapsody
2:23 pm
Zekkei Kujira Kaibutsu 2018
2:28 pm
She is Summer New Me Water Being 2017
2:36 pm
Macaroom Congress Swimming Classroom
2:41 pm
N-oon Tokyo Family Restaurant Lute 2018
2:44 pm
Polyplus Limiter Release Playwright 2018
2:52 pm
Yuuki Yamaguchi To Nature Lute 2018
2:55 pm
Tokyo Jihen Toumei Ningen Otona Virgin 2006