Log in

Playlist: Sounds of the Subcontinent

with rotating host Pan on Sunday, January 5, 2020

Time Artist Song Title Album Label Year
3:01 pm
Kishori Amonkar Raag Meerabai ki Malhar
3:17 pm
Mallikarjun Mansur Raag Malkauns
3:33 pm
Prabha Atre Raag Kalavati - Ektaal
3:45 pm
Sannai Melam
3:56 pm
Dattatreya Parvatikar Raag Pilu Pahadi
4:06 pm
Ravi Shankar Village Dance The Essential Ravi Shankar Sony Legacy
4:11 pm
Bhagavan Das & Kali Om Namoh Bhagavati Vacudeva
4:23 pm
Jai-Jagdeesh Har Har Har Gobinday
4:35 pm
Paramahansa Yogananda Oh God Beautiful
4:54 pm
Krishna Das Heart as Wide as the World / Sri Ram Jai Ram