Log in

Sashay’s Shimmy Shimmy Ko-Ko Bop

Episodes

Thursday, May 12, 2016
8:00–9:00pm

 

Thursday, May 19, 2016
8:00–9:00pm

 

Thursday, May 26, 2016
8:00–9:00pm

 

Thursday, June 2, 2016
8:00–9:00pm

 

Thursday, June 9, 2016
8:00–9:00pm

 

Thursday, June 16, 2016
8:00–9:00pm

 

Thursday, June 23, 2016
8:00–9:00pm

 

Thursday, June 30, 2016
8:00–9:00pm

 

Thursday, July 7, 2016
8:00–9:00pm

with Guest DJ David  

Thursday, July 14, 2016
8:00–9:00pm

 

Thursday, July 21, 2016
8:00–9:00pm

 

Thursday, July 28, 2016
8:00–9:00pm

 

Thursday, August 4, 2016
8:00–9:00pm

 

Thursday, August 11, 2016
8:00–9:00pm

 

Thursday, August 18, 2016
8:00–9:00pm

 

Thursday, August 25, 2016
8:00–9:00pm

 

Thursday, September 1, 2016
8:00–9:00pm

 

Thursday, September 8, 2016
8:00–9:00pm