Log in

Sashay’s Shimmy Shimmy Ko-Ko Bop

Episodes

Thursday, January 12, 2017
8:00–9:00pm

 

Thursday, January 19, 2017
8:00–9:00pm

 

Thursday, January 26, 2017
8:00–9:00pm

 

Thursday, February 2, 2017
8:00–9:00pm

 

Thursday, February 9, 2017
8:00–9:00pm

 

Thursday, February 16, 2017
8:00–9:00pm

 

Thursday, February 23, 2017
8:00–9:00pm

 

Thursday, March 2, 2017
8:00–9:00pm

 

Thursday, March 9, 2017
8:00–9:00pm

 

Thursday, March 16, 2017
8:00–9:00pm

 

Thursday, March 23, 2017
8:00–9:00pm

with Guest DJ Paul  

Thursday, March 30, 2017
8:00–9:00pm

 

Thursday, April 6, 2017
8:00–9:00pm

 

Thursday, April 13, 2017
8:00–9:00pm

 

Thursday, April 20, 2017
8:00–9:00pm

 

Thursday, April 27, 2017
8:00–9:00pm

 

Thursday, May 4, 2017
8:00–9:00pm