Log in

Sashay’s Shimmy Shimmy Ko-Ko Bop

Episodes

Thursday, September 13, 2018
8:00–9:00pm

 

Thursday, September 20, 2018
8:00–9:00pm

 

Thursday, September 27, 2018
8:00–9:00pm

 

Thursday, October 4, 2018
8:00–9:00pm

 

Thursday, October 11, 2018
8:00–9:00pm

 

Thursday, October 18, 2018
8:00–9:00pm

with Guest DJ arwulf arwulf  

Thursday, October 25, 2018
8:00–9:00pm

 

Thursday, November 1, 2018
8:00–9:00pm

 

Thursday, November 8, 2018
8:00–9:00pm

 

Thursday, November 15, 2018
8:00–9:00pm

 

Thursday, November 22, 2018
8:00–9:00pm

 

Thursday, November 29, 2018
8:00–9:00pm

 

Thursday, December 6, 2018
8:00–9:00pm

 

Thursday, December 13, 2018
8:00–9:00pm

with Guest DJ The Original Zoltan  

Thursday, December 20, 2018
8:00–9:00pm

 

Thursday, December 27, 2018
8:00–9:00pm

 

Thursday, January 3, 2019
8:00–9:00pm

with Guest DJ Michael G.  

Thursday, January 10, 2019
8:00–9:00pm

with Guest DJ Michael G.