Log in

Sashay’s Shimmy Shimmy Ko-Ko Bop

Episodes

Thursday, September 12, 2019
8:00–9:00pm

 

Thursday, September 19, 2019
8:00–9:00pm

 

Thursday, September 26, 2019
8:00–9:00pm

 

Thursday, October 3, 2019
8:00–9:00pm

 

Thursday, October 10, 2019
8:00–9:00pm

 

Thursday, October 17, 2019
8:00–9:00pm

 

Thursday, October 24, 2019
8:00–9:00pm

 

Thursday, October 31, 2019
8:00–9:00pm

 

Thursday, November 7, 2019
8:00–9:00pm

 

Thursday, November 14, 2019
8:00–9:00pm

 

Thursday, November 21, 2019
8:00–9:00pm

with Guest DJ Michael G.  

Thursday, November 28, 2019
8:00–9:00pm

with Guest DJ jada  

Thursday, December 5, 2019
8:00–9:00pm

 

Thursday, December 12, 2019
8:00–9:00pm

 

Thursday, December 19, 2019
8:00–9:00pm

 

Thursday, December 26, 2019
8:00–9:00pm

 

Thursday, January 2, 2020
8:00–9:00pm

with Guest DJ Tex  

Thursday, January 9, 2020
8:00–9:00pm